Chi tiết kích thước & tỷ lệ chuẩn trong quảng cáo Facebook và Instagram

0
13

Thông số thiết kế của quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook và Instagram

Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng gồm có đơn vị quảng cáo và mẫu liên hệ hay “mẫu tức thì”. Nguyên tắc của quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng giống như quảng cáo liên kết thông thường.

Để có danh sách đầy đủ các đề xuất thiết kế cho quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng, hãy truy cập Hướng dẫn quảng cáo trên Facebook.

Thông số thiết kế cho quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook:

Kích thước hình ảnh khuyến nghị đảm bảo hình ảnh của bạn luôn có chất lượng cao. Độ dài văn bản khuyến nghị là số lượng ký tự của nội dung quảng cáo có thể hiển thị trên màn hình nhỏ hơn.

Hình ảnh:

 • Kích thước hình ảnh: 1.080 x 1.080 pixel
 • Tỷ lệ hình ảnh: 1:1
 • Văn bản: 125 ký tự
 • Tiêu đề: 25 ký tự
 • Mô tả liên kết: 30 ký tự
 • Loại tệp: .jpg hoặc .png

Video:

 • Thời lượng: tối đa 15 giây
 • Tỷ lệ khung hình: Dọc (4:5)
 • Văn bản: 125 ký tự
 • Tiêu đề: 25 ký tự
 • Video: Nén video H.264, ưu tiên cấu hình cao, pixel vuông, tốc độ khung hình cố định, quét lũy tiến
 • Định dạng: Vùng chứa .mp4 lý tưởng với nguyên tử mov đứng đầu, không có danh sách chỉnh sửa

Thông số thiết kế cho quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Instagram:

Hình ảnh:

Nếu bạn muốn quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng hiển thị trên Instagram, hãy kiểm tra để đảm bảo quảng cáo đáp ứng các nguyên tắc sau.

 • Tỷ lệ hình ảnh: Ngang (1,91:1), Vuông (1:1), Dọc (4:5)
 • Độ phân giải tối thiểu: 600 x 315 pixel (ngang 1,91:1) / 600 x 600 pixel (vuông 1:1) / 600 x 750 pixel (dọc 4:5)

Video:

 • Tỷ lệ khung hình: Dọc (4:5)
 • Video: Nén video H.264, ưu tiên cấu hình cao, pixel vuông, tốc độ khung hình cố định, quét liên tục
 • Loại file: phù hợp nhất là vùng chứa .mp4 với moov atom đứng trước, không có danh sách chỉnh sửa

Lưu ý rằng hình ảnh không được chứa hơn 20% văn bản. Tìm hiểu thêm.