Apple tiếp tục là thương hiệu giá trị nhất thế giới

0
96

Forbes đã bình chọn và công bố top 20 thương hiệu có giá trị nhất thế giới năm 2018. Apple tiếp tục đứng đầu danh sách trong liên tiếp 8 năm bình chọn của tạp chí này.

1. Apple

 

 • Giá trị thương hiệu: 182,8 tỷ USD (tăng: 8%)

2. Google

 • Giá trị thương hiệu: 132,1 tỷ USD (tăng 30%)

3. Microsoft

 • Giá trị thương hiệu: 104,9 tỷ USD (tăng 21%)

4. Facebook

 • Giá trị thương hiệu: 94,8 tỷ USD (tăng 29%)

5. Amazon

 

 • Giá trị thương hiệu: 70,9 tỷ USD (tăng 31%)

6. Coca-Cola

 

 • Giá trị thương hiệu: 57,3 tỷ USD (tăng 2%)

7. Samsung

 

 • Giá trị thương hiệu: 47,6 tỷ USD (tăng 25%)

8. Disney

 

 • Giá trị thương hiệu: 47,5 tỷ USD (tăng 8%)

9. Toyota

 

 • Giá trị thương hiệu: 44,7 tỷ USD (tăng 9%)

10. AT&T

 

 • Giá trị thương hiệu: 41,9 tỷ USD (tăng 14%)

11. McDonald’s

 • Giá trị thương hiệu: 41,4 tỷ USD (tăng 38%)

12. General Electric

 

 • Giá trị thương hiệu: 37,2 tỷ USD (giảm 2%)

13. Mercedes-Benz

 

 • Giá trị thương hiệu: 34,4 tỷ USD

14. Intel

 

 • Giá trị thương hiệu: 34,1 tỷ USD (tăng 9%)

15. Louis Vuitton

 

 • Giá trị thương hiệu: 33,6 tỷ USD (tăng 17%)

16. Cisco

 

 • Giá trị thương hiệu: 32,4 tỷ USD (tăng 5%)

17. IBM

 

 • Giá trị thương hiệu: 32,1 tỷ USD (giảm 4%)

18. Nike

 

 • Giá trị thương hiệu: 32 tỷ USD (tăng 8%)

19. Verizon

 

 • Giá trị thương hiệu: 31,4 tỷ USD (tăng 9%)

20. BMW

 

 • Giá trị thương hiệu: 31,4 tỷ USD (tăng 9%)

Nguyễn Duy / Forbes
* Nguồn: Zing News